What to do: Pantar

What to do: Pantar

More on Pantar

We have 3 sights and attractions listed for Pantar.

Gunung Sirung
Gunung Sirung

Impressive

Pulau Lapang and Pulau Batang
Pulau Lapang and Pulau Batang

Snorkelling and camping

Pantai Tiga Warna
Pantai Tiga Warna

Isolated and beatuiful